Környezetvédelmi megbízott

Környezetvédelmi megbízott tevékenységeinek ellátásával kapcsolatos szolgáltatásaink

·         A tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok azonosítása, a velük kapcsolatos teendő ismertetése, javaslattétel a környezetvédelmi jogszabályi előírásoknak való megfelelés eléréséhez szükséges intézkedésekre

·         Környezetvédelmi jogszabályok nyilvántartásának elkészítése, rendszeres frissítése

·         Környezetvédelmi jogi megfelelőség rendszeres értékelése

·         Kapcsolattartás a környezetvédelmi hatóságokkal környezetvédelmi ügyekben

·         Környezetvédelmi szabályzat készítése, oktatása, felülvizsgálata

·         Hulladékgazdálkodási terv készítése, kétévenkénti felülvizsgálata

·         A hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok koordinálása, költséghatékony hulladékkezelési lehetőségek feltárása

·         Hulladékminősítések elvégeztetése, EWC kódok megállapítása

·         Üzemi veszélyes hulladékgyűjtő hely üzemeltetési szabályzatának készítése, aktualizálása

·         Anyagmérleg készítés

·         A hulladék nyilvántartás és hulladékgyűjtő helyek működtetésének felügyelete és szükség szerinti módosítása

·         A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól szóló 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet követelményeinek való megfelelés vizsgálata, a megfelelés igazolására szükséges intézkedések, javaslatok tétele

·         Légszennyező források engedélyeztetéséhez szükséges kérelem összeállítása

·         Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés és változásjelentés készítése

·         Gépkönyv és eseménynapló vezetése a szabályozott hűtőközeget tartalmazó berendezésen végzett hűtőköri beavatkozást igénylő munkákról

·         Oldószermérleg készítése

·         Önellenőrzés köteles szennyvízkibocsásokhoz önellenőrzési tervek összeállítása, 5 évente szükséges felülvizsgálatuk elvégzése

·         Vízminőség- védelmi alapbejelentés (VAL) elkészítése az önellenőrzésre köteles szennyvíz kibocsátásokra

·         Vízjogi engedélyezési dokumentáció elkészítése elvi vízjogi engedélyhez, vízjogi létesítési engedélyhez, vízjogi üzemeltetési engedélyhez, vízjogi fennmaradási engedélyhez

·         Környezeti zaj határértékek igénylése, hatásterület meghatározásához szükséges mérések elvégeztetése 

·         Adatszolgáltatások elkészítése:

-           Légszennyezés mértéke (LM) éves jelentés készítése

-           LAL/FL alapbejelentés elkészítése, illetve az ilyen berendezések regisztrációja és adatainak frissítése a www.hlhmonitoring.hu oldalon, éves jelentés készítése

-           Környezetterhelési díj számítása

-           Hulladékos éves adatszolgáltatás elkészítése

-           FAVI adatszolgáltatás (18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról)

-           Önellenőrzésre kötelezett szennyvíz kibocsátó technológiák vízminőség védelmi éves jelentésének (VÉL) és az éves összefoglaló jelentés elkészítése a tárgyévről (A használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet szerinti adatszolgáltatás)

-           KAR adatszolgáltatás (A környezeti alapnyilvántartással kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 78/2007.(IV.24.) Korm. rendelet)

·         Környezetvédelmi oktatások megtartása

·         Külső környezetvédelmi szakértői tevékenységek felügyelete, koordinálása

·         A környezetvédelmet érintő tevékenység változásokkal kapcsolatos iránymutatás, teendők azonosítása, javaslattétel a lebonyolítás környezetvédelmi teendőinek megszervezésére, átalakításokra, időbeli ütemezésre

 

Jogszabályi háttér

Egyes tevékenységek és kapacitások esetében a környezetvédelmi megbízott alkalmazása kötelező. A feladatok egyaránt elláthatók alkalmazotti jogviszonyban vagy tanácsadói szerződés keretében, esetleg a kettő kombinációjával, a teendőket megosztva.

A hétköznapi életben előforduló környezetvédelmi feladatok illetve problémák megoldása akkor is folyamatos figyelmet és szakértelmet igényel, ha nem kötelező a környezetvédelmi megbízott alkalmazása. Jónéhány cég vagy intézmény ezért külső szakértői támogatást keres ezen feladatok folyamatos, színvonalas ellátására.

Cégünk szerteágazó ipari tapasztalatai birtokában képes mindezen komplex feladatok magas szakmai színvonalon való ellátására.

Magyarországon két rendelet szabályozza a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeit. A 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatokat határozza meg, míg a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről rendelkezik.

A 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet hatálya alá az alábbi ágazatok tevékenységei tartoznak:

·         Növénytermesztés

·         Nagylétszámú állattartás

·         Bányászati tevékenység

·         Élelmiszeripari gyártás és feldolgozás

-           húsfeldolgozás

-           növényolajgyártás

-           tejtermékek

-           élesztő, cukor és keményítő  gyártása

·         Feldolgozóipari tevékenységek:

-           textilgyártás

-           nyersbőrcserzés, kikészítés

-           farost és forgácslemez gyártás

-           cellulóz- és papírgyártás

-           kőolajfeldolgozás, ipari gázok gyártása, vegyszer-, szerves és szervetlen vegyi alapanyagok gyártása

-           műanyag alapanyagok és termékek gyártása, gumi termékek gyártása

-           üveg, cement, mész, tégla, építési célú kerámiatermékek, építőipari szigetelőanyagok gyártása

-           kohászat, öntödei tevékenységek

-           kábelgyártás, akkumulátor gyártás, nyomtatott áramkörök gyártása, fényforrások világító-berendezések gyártása

-           közúti gépjármű és karosszériagyártás, vasúti járműgyártás

·         Szolgáltatások:

-           nyomdai tevékenységek

-           fémek felületkezelése

-           hőerőművek, vizierőművek, fűtőművek

-           víztermelés, -kezelés és –elosztás

-           reptér üzemeltetés

-           gépjármű javítás, vasúti jármű javítás

-           hulladék kezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás, égetés, tárolás, szennyvíz tisztítás

·         Kereskedelem, szállítás, mosás, tisztítás