Környezetvédelmi engedélyeztetés

Környezetvédelmi engedélyeztetéssel kapcsolatos szolgáltatásaink

·         Előzetes vizsgálathoz, előzetes konzultációhoz, környezeti hatásvizsgálathoz, egységes környezethasználati engedélyhez szükséges dokumentáció elkészítése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint

·         Teljes körű illetve részleges környezetvédelmi felülvizsgálatok, környezeti teljesítményértékelés végzése a 1995. évi LIII. törvény, illetve a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerint

·         A 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet szerinti telepengedélyezési eljárás környezetvédelmi dokumentációjának kidolgozása

·         Építési, bontási, használatbavételi engedélyezési dokumentációk, megvalósíthatósági tanulmányok, rendezési tervek környezetvédelmi fejezeteinek készítése a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet szerint

·         Vízjogi engedélyeztetés 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerint

·         A szennyező anyagok elhelyezésének és bevezetésének engedélyeztetése, kármentesítéssel összefüggő tényfeltárásokkkal, beavatkozással, , kármentesítési monitoringgal kapcsolatos dokumentációk, engedélyeztetések a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet követelményei szerint

·         A légszennyező források engedélyeztetése a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet követelményeinek megfelelően

·         Hulladékgazdálkodási tevékenységek engedélyeztetése a 439/2012. (XI.29.) Korm. rendelet szerint.

·         A veszélyes anyagokkal, veszélyes készítményekkel végzett tevékenység bejelentése illetve a tevékenységekben bekövetkezett változások jelentése a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szabályai szerint.

 

Bővebben a környezetvédelmi engedélyeztetésről

Egy vállalat működése során rendkívül sok és változatos témájú engedélyt köteles megszerezni a jogszabályi környezet követelményeinek való megfelelés teljesítése érdekében. A környezetvédelmi engedélyeknek és az engedélyezési eljárásoknak számos formája létezik, melyek a megszerzéshez szükséges idő és az eljárások összetettségének tekintetében is igen változatosak. Ma már kevés olyan témakört lehet említeni, amely során ne lenne szükséges a környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása, engedélye.

Léteznek komplex, a létesítést jellemzően megelőző, hosszabb, bonyolultabb engedélyezési eljárások, mint például a környezetvédelmi engedély vagy az egységes környezethasználati engedély megszerzése, melyek minden a folytatni kívánt tevékenységhez releváns környezeti elemet érintenek. Ezek adott időtartam után csak akkor tarthatók érvényben, ha a környezetvédelmi hatóság által előírt teljeskörű vagy részleges környezetvédelmi felülvizsgálatot végeztet el a környezethasználó.

Vannak olyan eljárások, melyekben a környezetvédelem, mint lényeges szempont környezetvédelmi fejezet, környezetvédelmi dokumentáció elkészítését írják elő. Emellett az engedélyek jelentősebb része az egyes környezeti elemekre vonatkozóan kerül kiadásra. Ilyenek a légszennyező forrásokkal, a hulladékkezeléssel, a felszíni vizekbe történő kibocsátásokkal, felszín alatti vízkészlet használattal, szennyező anyagok elhelyezésével és bevezetésével, kárelhárítással, a környezeti zajjal és rezgéssel kapcsolatos engedélyek.