Környezetvédelmi átvilágítás - Environmental Due Diligence Assessments

Egy ingatlan vásárlása, eladása vagy vállalati fúzió során tipikusan az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk ügyfeleinknek

·         Meglévő átvilágítások dokumentumainak, jelentéseinek vizsgálata

·         Irodából, távolról elvégzett átvilágítások (Desktop studies)

·         Phase I típusú átvilágítások

-           Részletes dokumentáció vizsgálat

-           Helyszíni vizsgálatok

-           Lehetséges környezetvédelmi kötelezettségek megállapítása

-           Javaslatok további lépésekre

·         Phase II típusú, intruzív talaj és talajvíz minőség vizsgálatok

-           Kiegészítő adatgyűjtés

-           helyszíni vizsgálatok szükség szerint (talaj illetve felszín alatti vizek mintázása, hidrogeológiai vizsgálatok, geofizikai vizsgálatok, azbeszt, PCB/PCT minták vétele, laboratóriumi vizsgálatok, stb)

-           Az üzemeltetési előírásoknak való megfelelés részletes elemzése

-           Kárelhárítás költségbecslése

A fentiekben természetesen nem merül ki a szolgáltatások sora, hiszen igény szerint közreműködhetünk a következőkben is:

·         Hatósági egyeztetések koordinálása, levezetése

·         A kármentesítés szakaszainak (tényfeltárás, beavatkozás, kármenteítési monitoring) tervezése, dokumentálása

·         A munkák során a környezetvédelmi alvállalkozók koordinálása

Mindezekről bővebben a vízminőség-védelemmel és talajvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásainknál kaphat bővebb információt.

 

Bővebben a környezetvédelmi átvilágításról

Igen jól ismerjük az ilyen projektek természetét és tisztában vagyunk vele, hogy milyen gyorsan kell kiváló és eredményes munkát végezni. Hiszen minden beruházás helyének kiválasztása, vagy egy cég portfóliójának illetve annak egy részének eladása, megvétele, bérlése, a különféle környezetvédelmi, egészség- és munkavédelmi, fenntarthatósági és kötelezettségekből adódó pénzügyi kockázatok egy egyedi kombinációját rejti.

Ezeknek a kockázatoknak a megértésében, számszerűsítésében, csökkentési lehetőségeik megtalálásában nyújthat segítséget egy alaposan elvégzett környezetvédelmi átvilágítás (environmental due diligence), amely természetesen a fentiekben említett esetek jelentős részében együtt jár a többi említett terület ilyen irányú átvilágításával is.

Egy ilyen átvilágítás nem mást jelent tipikusan, mint az eladásra, megvételre, fúzióra kiszemelt terület, telephely, gyártóüzem, ezek kombinációja vagy egy ezekből álló teljes portfólió auditját. Mindez azért történik, hogy segítsen a megbízónak a következők megértésében és felderítésében:

·         Van-e talajszennyezés a területen, melyet a tranzakcióval a jövendőbeli tulajdonos örököl

·         Vannak-e környezetvédelmi jogszabályoknak való nem-megfelelések és azok milyen következményekkel járhatnak

·         Milyen környezetvédelmi kötelezettségeket hozhat a tranzakció és mekkora költségek merülhetnek fel azok felszámolása érdekében

·         Érinheti-e a környezeti hatás a tranzakciót, annak értékét és lebonyolításának időtartamát

·         Járhat-e veszélyekkel a tranzakció a márkanév tekintetében