ISCC-EU Menedzsment Rendszer

ISCC-EU Menedzsment Rendszer

A bioüzemanyagok fontos alternatívát jelentenek az üvegházhatást okozó gázok Európai Unió szén-dioxid kibocsátásának ötödéért felelős, a közlekedésben használt benzin és dízel üzemanyagok tekintetében. A 2009/28/EU rendelet meghatározza a bioüzemanyag fenntarthatóságára vonatkozó kritériumokat, és a bioüzemanyagokra vonatkozó önkéntes tanúsítási rendszerek létrehozására ösztönözte az iparágat, a kormányokat és a nem kormányzati szervezeteket.

A fenti irányelv hazai végrehajtásának kereteit a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. Korm. rendelet szabályozza.

A piaci szereplők csak abban az esetben jelenhetnek meg bioüzemanyagokkal a piacon, amennyiben azok legalább 35%-kal kedvezőbb üvegházhatású gázkibocsátással kerülnek előállításra, mint a fosszilis eredetű üzemanyagok. 2017-től ez az érték 50%-ra, 2018-tól pedig 60 %-ra fog nőni.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bioüzemanyag előállítását végző cégek akkor képesek bioüzemanyagot előállítani, ha az előállításhoz használt ls felvásárolt biomassza igazoltan fenntartható eredetű. Ezt az ellátási láncban szereplő gyűjtőpontok, kereskedők, raktározó cégek tanúsítvánnyal és fenntarthatósági nyilatkozattal, - a biomassza termelők termelői megfelelőségi nyilatkozattal kell, - hogy igazolják számukra.

A fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának feltétele, hogy a nyilatkozatot kiállító cég rendelkezzen tanúsítvánnyal az általa működtetett irányítási rendszer megfelelőségéről. Az ilyen cégek ezért olyan tanúsítási rendszert keresnek, mely elismertsége révén biztosítja az általuk termelt biomassza minél széleskörűbb felvevő piacon való értékesíthetőségét.

A bioüzemanyagok fenntarthatósági kritériumait és a bioüzemanyagokra vonatkozó önkéntes tanúsítási rendszerek létrehozását ösztönző 2009/28/EC EU rendeletnek megfelelő az első, az EU által elfogadott bioüzemanyag tanúsítási rendszert és szabványt az ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) dolgozta ki. Ennek megfelelően széles körben ismert és elismert, tehát megfelel az ellátási lánc szereplői elvárásainak. Az ISCC maga nem végez tanúsítást, ezt az általa elfogadott független tanúsító szervezetek látják el a termelési lánc egészére. A tanúsítványok garanciát nyújtanak arra nézve, hogy a vonatkozó címkével forgalmazott bioüzemanyagok fenntarthatóak, és előállításuk a megújuló energiáról szóló irányelvben meghatározott követelményeknek megfelelően történt.

Ha le akarjuk egyszerűsíteni, a bioetanol és biodízel előállító cégek akkor hajlandóak megfelelő árat fizetni az előállított biomasszáért, ha az igazoltan fenntarthatóan termesztették meg. Ennek megfelelően a legtöbb terménykereskedelemmel foglalkozó cég számára létfontosságúvá vált, hogy egy jól elismert tanúsítási rendszer kereteit felhasználva állíthasson ki igazolást.

Ezért a biomassza kereskedelemben érdekelt cégek leginkább az ISCC-EU szabványnak megfelelő irányítási rendszert kívánnak bevezetni.

A cégünk komoly tapasztalattal rendelkezik az ISCC-EU rendszerek kiépítésében, így hatékony és gyakorlatias segítséget nyújt partnereinek a tanúsítási rendszer bevezetésétől a működtetésig.

Szolgáltatásaink:

-          Helyzetfelmérés, ISCC regisztrációs szám igénylése

-          A magyarul hivatalos fordításban nem elérhető szabvány értelmezése, a cég tevékenységeire való adaptálása

-          A nyomonkövetési rendszer kidolgozása a cég működését figyelembe véve

-          Tömegmérleg kialakítása

-          Üvegházhatású gázkibocsátás számítás

-          Termelői auditok elvégzése

-          Támogatás a harmadik fél által végzett auditok során

A szabvány alapelvei:

1. alapelv: Biomassza nem termelhető nagy biodiverzítású, magas széntartalmú és vizes élőhelyeken. (2009/28/EC Direktíva)

2. alapelv: Biomasszát felelős környezetgazdálkodás mellett lehet termelni. Ez magába foglalja a talaj, a víz és a levegő védelmét és a Jó mezőgazdasági Gyakorlat alkalmazását.

3. alapelv: Biztonságos munkafeltételek biztosítása, megfelelő tréningek és képességek alkalmazásával, védőruhák biztosításával és balesetek esetén gyors segítségnyújtással.

4. alapelv: A biomassza termelés nem veszélyeztethet emberi, munka vagy tulajdonjogot. Támogatnia kell a felelős foglalkoztatást, a dolgozók egészségét, biztonságát és jólétét és felelős társadalmi kapcsolatokon kell alapulnia.

5. alapelv: A biomassza termelésnek be kell tartani az aktuális helyi és nemzeti törvényeket, és követnie kell az érvényes nemzetközi megállapításokat.

6. alapelv: Jó menedzsment gyakorlatot kell megvalósítani.

Az ISCC szabványok alapján kialakított rendszer a fenntarthatósági követelményeknek való megfelelést biztosítja, a tanúsítványoknak köszönhetően lehetővé válik a fenntarthatóság követelményeinek betartása mellett vagy nélküle termelt, illetve forgalmazott termékek megkülönböztetése.

A szabvány fontos jellemzője, hogy a teljes termelési láncra kiterjed, az összes bioüzemanyagra alkalmazható és kapcsolódik más tanúsítási rendszerekhez.

Cégünk jelentős tapasztalattal rendelkezik az ISCC rendszer kiépítésében, így segítséget nyújt partnereinek a tanúsítási rendszer bevezetésétől a működtetésig.

Forduljon hozzánk bizalommal!