Aktuális

Tájékoztató az OKIR adatszolgáltatás módosításáról, az OKIRKapu online adatszolgáltató felületről (2020. január 1-től)

A Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) továbbfejlesztésének eredményeként, az OKIR adatszolgáltatási lehetőségei, funkciói 2020. január 1-től megváltoznak. Az elektronikusan benyújtható ÁNYK alapú bevallások kiváltásra kerülnek egy új online űrlapkezelő és adatszolgáltató rendszerrel.

Az online felületen keresztül az adatszolgáltatók közvetlenül, egyszerű, ügyfélbarát módon tölthetik fel a rájuk vonatkozó adatokat, férhetnek hozzá adatszolgáltatásaikhoz, vagy kezdeményezhetik módosításukat. A fejlesztés eredményeképp az adatszolgáltatás folyamata egyszerűsödik, és az adatszolgáltatók számára áttekinthetőbb, ellenőrizhetőbb munkát tesz lehetővé. Az adatszolgáltatási felület online kapcsolatban lesz az OKIR adatbázissal és már a kitöltés során sor kerül azokra az ellenőrzésekre, amelyek eddig csak a beküldést követően tudtak megtörténni. Ezáltal az adatszolgáltatás nemcsak gyorsabb és könnyebb lesz, de adatminőségi javulást is eredményez az ÁNYK szabta korlátok kiküszöbölése révén.

Az átállás az új elektronikus űrlapra az alábbi ütemezéssel és dátumokkal történik:

• 2019. december 15-től az OKIR rendszer nem fogad be a továbbiakban ÁNYK űrlapon történő adatszolgáltatást, mivel 2019. dec. 15 és 31. között történik meg a rendszer átállítása és az adatszolgáltatások új rendszerbe történő áttétele. Az átmeneti időszakban a KÜJ és KTJ számok igénylése zavartalanul működik 2019. december 27-ig.

• 2020. január 1-től az új online szolgáltatással teljesíthetők az adatszolgáltatások.

• Az OKIRkapu adatszolgáltató rendszer az interneten a https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/ linken érhető el. Az OKIRkapuhoz a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével lehet hozzáférni. A KAÜ logint követően, a felhasználó környezetvédelmi adatszolgáltatásokat (adatcsomagokat) állíthat össze és küldhet be az általa képviselt szervezet nevében.

További információ: web.okir.hu/hu/cikk/541

ISCC System Update - 03 May 2019

A legújabb System Update itt érhető el.

Jogszabályváltozás a zajvédelem területén

A 61/2019. (III. 26.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosításáról, amely a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályákat érinti és 2019. április 3-án, 2019. április 11-én és 2020. január 1-jén lép hatályba,

8/2019. (III. 26.) AM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet módosításáról, amely a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályákat érinti és 2019. április 3-án és 2020. január 1-jén lép hatályba.

 

Nagyon fontos hír az Alkotmánybíróság honlapján!

Az eredeti Alkotmánybírósági hír itt olvasható, kattintásra pedig ugyancsak megnyílik a határozat teljes szövege.

Jogszabályváltozások

Íme a megjelent vagy megváltozott jogszabályok, melyek a környezetvédelmi adatszolgáltatást gyökeresen megváltoztatják:

279/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2014. évi LXXXVII. törvény az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

38/2014. (XII. 17.) FM rendelet az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet módosításáról

72/2014. (XII. 22.) BM rendelet az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Ha bármilyen kérdése van a fenti jogszabályokkal kapcsolatban, vagy az adatszolgáltatásokhoz kapcsolódóan, szívesen állunk rendelkezésére.

Írjon nekünk, vagy kérjen ajánlatot a Kapcsolat menüpontban, vagy az info@necs.hu címre!

A vízvédelmi/vízügyi hatósági és szakhatósági hatáskörök

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a vízügyi hatósági feladatokat 2014. szeptember 10-től a katasztrófavédelem látja el. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság korábbi önálló szervezeti egységének, az Országos Vízügyi Hatóságnak a jogutódja ettől kezdve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Vízvédelmi hatósági és szakhatósági ügyekben az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség jogutóda a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A feladatok átvétele szeptember 10-től folyamatosan történik meg, a hatósági ügyek lebonyolítása ettől függetlenül zökkenőmentesen zajlik. Az ügyintézés menete nem változik és a határidők sem módosulnak.

A vízvédelmi/vízügyi hatósági és szakhatósági hatáskörök gyakorlása tekintetében a jogutódlás a linken szereplő módon valósul meg.

Környezetvédelmi adatszolgáltatások 2015

Az elmúlt év végén jelentős változások történtek a hulladékokkal, a levegővel, a felszíni és felszín alatti vizek védelmével, az elemekkel és az akkumulátorokkal, valamint a hulladékké vált gépjárművekkel kapcsolatos adatszolgáltatások terén. 

Alapvető, gyökeres változások

Az előzetesben említett adatszolgáltatások 2015 év elejétől kizárólag az ÁNYK (Általános Nyomtatvány Kitöltő) programon keresztül lehet teljesíteni. Az ezidáig alkalmazható megoldások (papír alapú kézi vagy gép kitöltés, a KVADATSZOLG program) használata a továbbiakban nem lehetséges. Az adatszolgáltatások a megújult OKIR-be (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer) A kerülnek, melyek a fejlesztéseknek köszönhetően már lekérdezhetőek.

ÁNYK

Az adatszolgáltatásokhoz elkészítéséhez szükséges ÁNYK programot program a NAV honlapjáról, az ÁNYK használatához szükséges Java keretprogram erről az oldalról tölthető le. A keretprogram és az ÁNYK telepítését követően szükség van a nyomtatványokra is, melyeket erről a linkről lehet letölteni.

Ügyfélkapu

Az adatszolgáltatások beküldéséhez az Ügyfélkapun is regisztrálni kell. Ügyfélkaput csak magánszemély regisztrálhat. Ez azért fontos, mert akár belsős, akár külsős munkatárs végzi el az ügyfélkapun keresztül való beküldést egy meghatalmazásra szükség lesz (már amennyiben cég nevében küldi be az adatszolgáltatást). A meghatalmazást a KAR adatszolgáltatásból korábban megismert és a jelenlegi rendszerben is alkalmazott, immár elektronikus formátumú MEGH lapon kell beküldeni.

Meghatalmazás

A meghatalmazás adatlapja (MEGH lap) a KAR adatlap csomagban található. A MEGH lapon a meghatalmazott kijelenti, hogy rendelkezem a hiteles, aláírt űrlappal és hogy a beküldött elektronikus másolat mindenben megegyezik a hiteles űrlappal, valamint, hogy az eredeti űrlapot szükség esetén, ha ezt a hatóság kéri, eljuttatja a hatóság számára. Lehetőség van a beszkennelt elektronikus file beküldésére is az ÁNYK ’Adatok’ menüpontján keresztül is.

Az adatszolgáltatások elvégzése

Az adatszolgáltatások jórészt a már korábban megismert formanyomtatványokat használják, azonban az ÁNYK működéséből adódóan nyilvánvaló különbségek adódnak. A KVADATSZOLG-ban megszokott ellenőrzés funkció szerencsére működik.

A KVADATSZOLG által generált file-ok direkt használatára nincs lehetőség. Ez nyilvánvalóan legalább ebben az évben a korábbiakhoz képest jelentős többlet munkát fog generálni minden készítő számára, hiszen nem lesz elég a korábban megszokott egy két plusz/mínusz űrlap felvitele/törlése, mindent újra fel kell vinni manuálisan. Az ÁNYK XML és IMP file-okat kezel. Ez a saját fejlesztésű informatikai rendszerből is előállítható olyan adatállomány (XML vagy IMP fájl), ami az ÁNYK-ba importálható és így a kézi adatrögzítési munka kiküszöbölhető. Erre nyilván a komolyabb informatikai háttérrel rendelkező vállalkozások fognak felkészülni. Az elkészült adatszolgáltatások beküldés után nem szerkeszthetőek, így célszerű beküldés előtt azokat más néven elmentve szerkeszthető formában is megőrizni, mivel így a kézi adatbevitel jelentős hányada megtakarítható a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan.

Új jogszabály

Hogy ismét új jogszabályt kelljen megjegyeznünk, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2015. január 1-én hatályát vesztette. Helyette a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet lépett hatályba.

Határidők

A hulladékos éves adatszolgáltatás esetén a 2014. év negyedik negyedévéről, a negyedéves adatszolgáltatásra kötelezetteknek a változtatások miatt 2015. február 15-ig kell csak benyújtaniuk az adatszolgáltatásukat. Más határidők a korábbiakhoz képest nem változtak. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése van, vagy ajánlatot szeretne kérni adatszolgáltatásai elkészítésére, kérjük írjon nekünk az info@necs.hu email címre!

Phase I ESA szabvány: új verzió egyelőre visszavonva...

Azok, akik érdekeltek a Due Diligence világban, bizonyára érdeklődve olvassák majd a cikket:

http://www.environmentalsafetyupdate.com/environmental-compliance/epa-wi...

Néhány közelmúltban történt jogszabályváltozás

50/2013. (VIII. 27.) NFM rendelet A megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló 1/2012. (I. 20.) NFM rendelet módosításáról

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet A hulladékjegyzékről

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről

318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól

73/2013. (VIII. 28.) VM rendelet Az egyes természetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet A megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról

310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

Új törvény a hulladékról - Kihirdetve!

Az új jogszabály, ahogyan az előzetesben is említettük,2013. január 1-jén lép hatályba.

A jogszabály szövege itt érhető el:
http://kozlony.magyarorszag.hu/pdf/15106

és a 26904 oldalon kell keresni.

Hamarosan részletesen információkkal is szolgálunk a sok területen gyökeres változásokat hozó jogszabályokkal, mely várhatóan 44 végrehajtási rendelet megalkotására ad felhatalmazást.
Ezekből 27 várhatóan kormány szintű, 17 miniszteri szintű rendelet lesz.
A települési önkorményzatok 4 témakörben kapnak felhatalmazást rendelet alkotásra.